Apparatus Synonyms

ăpə-rătəs, -rātəs
Advertisement