Little Potato Synonyms

Rhizoctinia disease of potatoes
(Noun)