Gray Partridge Synonyms

Common European partridge
(Noun)