Davallia Mariesii Synonyms

Feathery fern of tropical Asia and Malaysia
(Noun)