Rhus Quercifolia Synonyms

Poisonous shrub of southeastern United States causing a rash on contact
(Noun)