Ochs Synonyms

äks
United States newspaper publisher (1858-1935)
(Noun)
Synonyms:
  1. adolph simon ochs