New Zealand Mountain Pine Synonyms

New Zealand shrub
(Noun)