Flatiron Synonyms

flătīərn
An appliance for pressing clothes
(Noun)
Synonyms:
  1. iron
  2. sadiron
  3. electric iron