European Raspberry Synonyms

The common European raspberry; fruit red or orange
(Noun)