Twistwood Synonyms

Vigorous deciduous European treelike shrub common along waysides; red berries turn black
(Noun)