Sentence Examples


  • Dirks, Geschiedkundig onderzoek van den Koophandel der Friezen (Utrecht, 1846); O.